Kurumsal Mimari(Enterprise Architecture) ne yapar?

modelling.jpg2014 yılında yayınladığım Enterprise Architecture (Kurumsal Mimari) Nedir, Ne işe yarar? yazım blogumdaki en popüler yayınlarımdan birisi. 2 yıl geçmesine rağmen halen okunuyor olması bunun bir işareti. Ancak bu yazı video ile beslenmiş çok üst seviye bir yazıydı. Daha çok “Kurumsal Mimari” kelimesini ilk defa duyan birisinin kabaca ne olduğunu anlayabilmesine yönelik bir yazıydı.

Bu yazımda “nedir?” sorusundan çok, somut olarak “neler yapılır?” ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Kurumsal Mimari’ye neden ihtiyaç var onu açıklayalım.  Continue reading

Ulaşımın geleceği – Sürücüsüz taşıtlar

Bill Gates şöyle demiştir: “Eğer otomobil teknolojisi bilgisayar teknolojisi kadar hızlı ilerleseydi, bugün uçan arabalara biniyor olurduk”. Buna karşılık da otomotiv dünyasından gelen cevap ise oldukça ironik ve komik: “Eğer arabaları microsoft yapıyor olsaydı, hava yastıkları açılmadan önce kullanıcıya “Emin misiniz?” diye sorardı”.

Continue reading

Enterprise Architecture (Kurumsal Mimari) Nedir, Ne işe yarar?

Bu yazımda literatürdeki adı ile Enteprise Architecture, Türkçedeki karşılığı ile Kurumsal Mimari’nin ne olduğu ile ilgili bilgi vermek istiyorum.

Enterprise Architecture bir IT terimi olup, kısaca IT stratejisi ve değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda IT’nin hedef mimarisini belirlemede yardımcı olan ve bu hedefe ulaşabilmek için optimal IT çözümleri ve servislerin uygulanmasını sağlayan bir pozisyondur.

Continue reading

CIO Dergisi

Geçen yıl ITPRO dergisine abone olmuştum. Aboneliğim 1 yıl devam etti, fakat gerek derginin boyutu, gerekse fazla reklam ve konu içeriğinin bana hitap etmemesi sebebi ile aboneliğimi devam ettirmedim.

Bu yılın başında yine aynı guruba ait CIO dergisini farkettim. Geçen günlerde de aboneliğimi başlattım. Dergi normal boyutlarda:) ve içeriği biraz daha bana hitap etmekte. Böylece IT dünyasındaki gelişmeleri daha yakından izleyebileceğimi düşünüyorum. Burada okudum ilginç haberleri de burada paylaşabilirim…

IT Balanced ScoreCard ve COBIT ile ilişkisi

Bu ilişkinin nasıl yapıldığını belirtmeden önce IT Balanced Scorecard ne olduğundan bahsetmek istiyorum. COBIT ile ilgili daha önceki yazılarımda çok detaylı olmasa da bilgi vermeye çalışmıştım. COBIT, IT Governance Institute tarafında geliştirilmiş, BT fonksiyonlarının kontrollü  ve amaca hizmet edecek şekilde yönetilmesini sağlayan, 4 grup ve altında 34 process’den oluşan bir frameworktür.

IT Balanced ScoreCard ise Balanced Scorecard’ın IT için uyarlanmış versiyonudur. Balanced Scorecard’ı türkçeye çevirecek olursak “Dengeli Karne” olarak çevirebiliriz. Hepimizin bildiği gibi okul karnelerinde öğrencinin geçmiş döneme ait performans sonuçları vardır. Fakat bir de görüş alanı bulunur ki öğrencinin hangi alanlarda kendini geliştirmesi gerektiği hangi yönlerine daha çok çalışması gerektiği tarzında notlar buraya yazılır. İşte bu şekilde düşünürsek, verilen hedefler doğrultusunda kurumun karnesinin ne olduğu ve nelere dikkat etmesi gerektiğini gösteren bir karnedir Balanced Scorecard. “Dengeli” kelimesinin ne anlama geldiğini ise şöyle açıklamak mümkündür. Kurumların karnesinin sadece finansal açıdan değil farklı perspektiflerden de değerlendirip, daha geniş açılı bir değer seti ile ölçümleme yapılmasıdır. IT Balanced ScoreCard ise kurum geneli için yapılmış olan bu dengeli karnenin IT için uyarlanmasıdır.

“Dengeli” Karnenin oluşturulmasında 4 farklı perspektif kullanılmaktadır.(Finansal, Müşteri, Operasyonel, Gelecek)

 Buradaki “Learning and Growth”‘u Gelecek perspektifi olarak adlandırıyorum. Böylece şirketin performansı sadece finansal açıdan değerlendirilmemekte, operasyonel verimlilik, müşteriye değer üretme açısından da değerlendirilmektedir. Ayrıca ne açıdan gelişmesi gerektiği konusunda geleceğe yönelik de değerlendirme bulunmaktadır.

Tüm bunlardan sonra IT Balanced Scorecard ve COBIT ilişkisine gelecek olursak;

Aşağıdaki ilk tablo BT yönetişim kapsamında iş hedefleri ile BT hedeflerini nasıl bağlanacağını belirtmektedir. Hücrelerde belirtilen numaralar ise 28 adet olan IT hedeflerine atıf numarasıdır

Yukarıdaki tabloda BT hedefleri numaralandırılmış şekilde gösterilmiştir. Bu numaralara karşılık gelen BT hedeflerinin neler olduğunu gösterir tablo şu şekildedir;

P:Primary S:Secondary

Yukarıdaki tabloda her bir BT hedefini karşılamak için gerekli prosesler kısaltmalar şeklinde verilmiş ve bu hedeflerin COBIT kriterlerini karşılamada ana hedef mi yoksa ikincil hedef mi olduğu belirtilmiştir. Bu prosesler PO, AI, DS, ME olmakla birlikte bunların ilişkisini daha önceki yazımda belirtmiştim.

Bu proseslerin neler olduğu, altında ne gibi ana başlıklar içerdiğini ise şu tablo ile gösterebiliriz.

Bu tabloda belirtilen her ana başlığın altında, detaylı yapılması gereken aktiviteler de bulunmaktadır. Fakat ben bunlara burada yer vermedim. İlgilenenler COBIT ile ilgili kitapçıklardan bunlara ulaşabilirler.