Dinamikler 2010 – Bölüm 1


Bu yıl onbirincisi düzenlenen uluslararası proje yönetim konferansı olan Dinamikler 2010 kongresi 2-3 nisan 2010 tarihlerinde Ceylan Intercontinental Hotel’de yapıldı. Ben de bu iki gün boyunca kongredeydim ve ilgimi çeken sunumlara katılmaya çalıştım. Bu kongre PMP sertifikası olanlara 14 PDU gibi oldukça yüksek bir PDU veriyor.

İlk olarak Turkcell Grup Proje ve Performans Yönetimi Bölüm Başkanı Reha ARGAÇ’ın sunumunda katıldım. Kendisi Turkcell’de proje yapış biçimi ve tarihsel gelişimi ile bazı istastiki bilgileri paylaştı. Yapılan sunuma şunlar dikkatımı çekti;

S&P’nin yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde yapılan projelerin %24’ü iptal ediliyor, %44’ü başarısızlıkla sonuçlanıyor ve sadece %32’si başarılı kategorisine giriyor.,

Projelerin %45’inde planlanan bütçe aşılıyor, %63’ünde ise zaman aşılıyor. Yapılan projelerden yararlı olduğu düşünülenlerin oranı ise %67…

Turkcell’de 2007’de zamanında ve bütçesinde tamamlanan projelerin toplama oranı ise %93. Proje ofisleri 32 PY ve 7 Proje Portföy yöneticisinden oluşuyor. Kaynaklarının %80’inine yakınını maliyetlendirebiliyor.

Turkcell’deki Proje Yönetiminde Reha ARGAÇ 3 farklı sistemden bahsetti. Bunlar İnsan, Sistem ve Süreç…
İnsan; PY’lerin güçlendirilmesi, insayatif alan ve veren bir sistemde çalışması
Sistem: Talep Yönetiminin yapılması, müşteri sahipliğinin sağlanması, Standartlaşma, Değerlendirme, Raporlama
Süreç: Yıllık ve aylık planlama, KPI, şeffaflık, ITIL vs…
gibi bilgiler verdi.

Daha sonra ise Prof. Dr. Gündüz ULUSOY’un sunduğu “Firma düzeyinde İnnovasyon” sunumuna katıldım.
Bu sunumda ise şunlar dikkatimi çekti;

Ticarileşme olmadan innovasyonun olamayacağı, icat ile innovasyonun karıştılmaması gerektiği
İnnovasyon ve Türleri: Ürün, Süreç, Pazarlama ve Organizasyon
İnnovasyon ve Ar-ge arasında yüksek korrelasyon ve innovasyonun sadece Ar-ge olmadığı.

İnnovasyonu gerçekleştiren toplaumların ortak özelliklerine bakıldığında ise;
– Erken kentleşme
– Ticaret hacmi
– İmalatta innovasyon ve üretkenlik öğelerinin ortak olması

İnnovasyonu başarı ile uygulayan şirketlerin ortak özellikleri ise
– Entellektüel Sermaye
– Firma kültürü
– İletişim
– Ödül
– İş Özerkliği
– Ademi merkeziyetçilik
– Zaman tahisisi
– Yönetim Desteği

Bu yazımı burada bitiryorum. Diğer sunumları da diğer yazımda devam edeceğim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s