Matris organizasyonda proje yapılanması

Bu yazımda güçlü matris organizasyonlardaki proje yapılanmasından bahsetmek istiyorum. Güçlü matris organizasyonlarda proje liderliği, PYO bünyesindeki proje yöneticileri tarafından yapılır. Bununla ilgili detay bilgiyi bu yazımda bulabilirsiniz.

Şekil 1-Güçlü Matris Organizasyonun temsili şeması

Bu şemayı biraz daha detaylandırmaya çalışalım. PYO’muzun olduğunu ve aşağıdaki şekilde organize ettiğimizi düşünelim.

Şekil 2-Standart PYO yapılanması

Böyle bir durumda IT tarafındaki proje organizasyonumuzu aşağıdaki şekilde yapılandırmamız uygun olacaktır.

Şekil 3- IT tarafında iç proje yapılanması

IT tarafındaki bu proje organizasyonunu ise müşteri tarafı ile nasıl entegre edebiliriz? Müşteri tarafında hangi rollerin olması gerekir? Gelin buna bakalım;

Şekil 4- IT ve Müşteri tarafının olduğu entegre proje organizasyonu

Burada müşteri tarafında olmasını gerekli gördüğüm “müşteri tarafı proje sorumlusu” rolüne dikkat çekmek istiyorum. Bu rol özellikle proje paydaşlarının yan yana olmadığı, lokasyon olarak uzak olduğu durumlarda kritik öneme sahiptir. Bu rolden beklentiler;

  • IT proje yöneticisinin müşteri tarafındaki partneri olmak
  • Müşteri tarafında projede yer alacak kaynakları(key stakeholder & stakeholders) belirlemek
  • IT proje yöneticisine planın hazırlanmasında gerekli bilgileri sağlamak
  • Proje süresince iş birimi tarafında tespit ettiği, proje yöneticisinin göremediği riskleri ve sorunları belirlemek olmalıdır.

Mavi çembere aldığım roller proje için hayati öneme sahiptir. Bu çemberin Scrum metodolijisindeki karşılığının Product Owner olarak söylemek çok da yanlış olmaz.

Proje yönetim komitesine karşı sorumlu PYO’nun belirlediği proje yöneticisidir. Komite üyeleri değişkenlik gösterse de proje sponsoru mutlaka komitede olmalıdır.

* Proje yönetimi ile ilişkili yazılarımın tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s