Çok boyutlu liderlik

Bir Profesyonelin Evrimi

Bugüne kadar çalıştığım kurumların bünyesinde birçok eğitim aldım. Çoğunu zaman kaybı olarak değerlendirsem de , bazıları iş ve özel hayatıma pozitif katkı yapmamı sağlayacak bilgiler içeriyordu. Çok boyutlu liderlik eğitimi de bana pozitif etkisi olan eğitimlerden biriydi. Bu kavram Ken Blanchard ve Paul Hersley tarafından Ohio Üniversitesinde 1968’de geliştirilmiş ve günümüze kadar gelişerek gelmiş.

Özetle kavram yöneticilikten ziyade liderliğe vurgu yaparken, liderin ekibindeki kişilere, onların gelişmişlik seviyesine uygun olarak davranmalarını salık veriyor.

View original post 364 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s