Demokratik vs Otoriter liderlik

Okuduğum Psiko101 kitabında liderlik çeşitleri ile ilgili bölümü okurken aşağıdaki tespitleri yapma ihtiyacı hissettim.

1939’da Kurt Lewin öncülük ettiği araştırma grubu 3 çeşit  liderlik tespit etmiştir.(Otoriter, Demokratik ve Yetki verici)

“Otoriter liderler ne yapılması gerektiğinin, ne zamana kadar yapılması gerektiğinin ve nasıl yapılması gerektiğinin net açıklamalarını verir. Bu tip liderler, gruptaki diğer kişilerin tavsiyelerini hiç dikkate almayarak ya da az dikkate alarak kararlarını verirler. Lewin, otoriter bir lider yönetiminde verilen kararlarda daha az yaratıcı davranıldığını keşfetmiştir.”

Benim dikkatimi çeken ve can alıcı yerler ise

1) Otoriter liderlik, liderin gruptaki en bilgili kişi olduğu durumlarda ya da kararları grup olarak alacak kadar vaktin olmadığı durumlarda en faydalı liderlik biçimidir.

2) Otoriter liderlikte, eğer lider yetkilerini kötüye kullanırsa buyurgan, diktatörce ve kontrol edici görülür.

M.Kemal Atatürk’e otoriter ve diktatör diyenlere duyurulur. En azından o yukarıdaki bu bilimsel tespite birebir uymaktadır. Devrinin en bilgili kişilerinden biridir ve grupça karar alma lüksü ve zamanı yoktur. Yetkilerini hiç bir zaman kötüye kullanmadığı için bir diktatör hiç değildir.

3) Lewin aynı zamanda otoriter liderlikten demokratik liderliğe geçişin, demokratik liderlikten otoriter liderliğe geçişten çok daha zor olduğunu tespit etmiştir.

Bugünkü durumumuzun vehametini gösteren acı bir tespit daha. M.Kemal Atatürk zor olan bir şey daha başarmış otoriter liderlikten demokratik liderliğe geçiş için zemin hazırlamıştır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s