Bu bir medya krizidir

Bugün Taksim Gezi parkı direnişi için Taksimde idim. Hayatımda ilk defa mitinge katılıyorum ve gözlemim o ki, oradaki kalabalığın da bir çoğu benim gibi kişilerden oluşuyordu. Yaşlısı genci, hatta 2-3 yaşındaki çocukları ile gelen bile vardı. Bana göre yapılmaması gerekir ama tercih onlarındır. Diğer bir gözlemim ise(belki sadece bugüne özeldir bilemiyorum) bir kaç aşırı sol görüşlü partinin afişleri ile mitinge destek olması idi.

Bu kadar kalabalık bir grubun bir arada olup da hiç bir olayın çıkmamasına ilk defa şahit oluyorum. Demek ki yeterince bilinç, saygı ve kışkırtma olmayınca olabiliyormuş. Bu rüzgarın devam etmesini ve seçime de bunun yansımasını isterim. Ancak bu süreç uzadıkça marjinal grupların devreye girmesi ve olayı domine etmesine olanak tanınacak. Bu da ilk çıkış noktasındaki haklılığın iktidar tarafından başka yönlere çekilmesine olanak sağlayacak. Dolayısı ile bu sürecin uzamasından nemalanmak isteyenler olabilir.

Neyse yazının başlığı ile ilgili kısma gelirsek, Türkiye bir çok kriz gördü. Çoğu ekonomik krizlerdi. Hatta 2001 krizi direkt bankacılık sektöründen kaynaklanan krizdi ve bu kriz sonrasında BDDK kurularak bankaclıığa çok sıkı kurallar getirildi. Bir çok banka tasviye edildi. Bu kriz ise en açık tabir ile bir Medya krizidir. Görsel ve yazılı medya gelişmiş demokrasilerin sigortasıdır. Bir aşırılığa ve yolsuzluğun oluşmasında halkın erken tepki vermesini sağlayarak iktidarı doğru çizgide tutulmasını sağlar. Ne yazik ki uzunca bir süredir biz bu sigortadan yoksunuz. Dolayısı ile devreler de yanmak üzere olduğu için bu tepki çığ gibi büyüyerek bu noktaya geldi.

Bana göre nasıl ki BDDK bankaları çok sıkı bir şekilde denetliyor. MDDK(Mdeya düzenleme ve denetleme kurulu) kurulmalı ve işi kuralına göre yapmayan medya yayın kuruluşlarının lisansı iptal edilmeli. Ve her ne şekilde olursa olsun medya kuruluşu hissedarlarının başka bir iş ilişkisi içinde olmaları yasaklanmalı. Ki bağımsız medya yaratılabilsin.

Ancak bunu Türkiye’de hangi iktidar ister bilemiyorum.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s