Organizational Project Management – OPM3

Daha önceki birçok yazımda proje yönetimi ve bağlantılı konularla ilgili yazılar yazmıştım. Bu sefer PMI’in başka bir kavramı olan organizasyonel proje yönetimi veya OPM3(Organizational Project Management Maturity Model)’den bahsedeceğim.

Adsız

Yandaki şekilden de anlayacağınız üzere OPM3 yada organizasyonel proje yönetimi, bir IT Yönetişim konusu. Amacı organizasyonel stratejiyi yakalayabilmek için projeleri birer kaldıraç gibi kullanmak. Ya da yapılan projelerin organizasyonel stratejiye uygun şekilde seçilmesi/yönetilmesini sağlamak.

AdsızBir organizasyonun OPM3 olgunluğu 3 alanda ve 4 seviyede ifade ediliyor. Bu 3 alan Project Management, Program Management ve Portfolio Managment olarak belirtiliyor.  Her bir alanın gelişmişlik düzeyi ise Standartize, Measure, Control ve Continously Improve olarak belirtiliyor. Her alanda alınan gelişmişlik düzeyi ne kadar çoksa OPM3 olgunluğu da ona göre yüksek olmaktadır.

Organizasyonun OPM3 olgunluğunu ölçebilmek için PMI tarafından belirlenmiş 3 adet “directory” mevcut. Bunlar Best Practices, Capabilities, Improvement Planning’den oluşuyor. PMI tarafından endustri standartı olarak belirlenmiş 600 Best Practice’ın ne kadarının kurumda bulunduğu, bu best pratice için hangi kabiliyetlerin kazanılması gerektiği ve bunun için hangi adımların yapılması gerektiği bu klasörlerde belirtiyor.

Organizasyonun değerlemesi sırasında aşağıdaki şekilde sonuçlar elde edilerek organizasyonel proje yönetiminde nerede olduğu belirlenebiliyor.

Adsız

Adsız

Adsız

Adsız

Açıkçası 200 sayfalık bir dökümanın özeti için burası yetmeyecektir. Amacım bu kavramın ne olduğu hakkında kabaca bilgi vermek. Daha detaylı bilgi için PMI’ın sitesinden OPM3 ile ilgili dökümanı edinip daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s