Üçüncü Dalga-Alvin Toffler

2008 yılında MBA yaparken hocalarım derslerde bu kitaptan bahsetmişlerdi. Ben de internette kısa bir araştırma yapmış ve kitabın konusu ile ilgili az çok fikir edinmiştim. Daha sonra araya başka işler girdi ve bu konu ile ilgilenme fırsatım olmadı, taa ki geçen gün D&R’da dolaşırken rafta bu kitabı görünce kadar. Kitabı aldım hala da okumaya devam ediyorum. Konu ilgimi çekse de iş yoğunluğu ve akşam oğluma ayırdığım vakitlerden arta kalan kısımda kitabı okuyabildiğim için bitirmek biraz uzun sürecek.

Alvin Toffler, bir futurist ekonomi yazarı. Yani geleceği ve bugünü analiz edip gelecekteki ekonomi ve toplum yapısı ile öngörülerde bulnabilen kişi. Ben kitabı okudukça şimdiye kadar farketmediğim gerçekleri farkettim. Aynı bir balığın akvaryumda yaşadığını anlayamaması gibi var olan düzenin her zaman böyle olduğunu ve sonsuza kadar da böyle gideceğini sanıyor insan.

Kitap insan uygarlığını 3 bölüme ayırmış(aslında bana göre 4, çünkü kitapta göçebe hayatı yaşayan toplumlardan bahsetmekte). Buna göre uygarlık, önce tarım toplumu olarak yerleşik, iletişimin çok az olduğu, milliyetçilik ve ulus kavramının olmadığı veya çok az olduğu, doğayı yok etmeye değil onunla birlikte yaşamaya alışmış, zaman kavramı bugünden çok farklı olan bir toplumudur. Yazar buna I.Dalga toplumları diyor.

Daha sonra rönesans ve bilimdeki gelişmelerle 18.yy’da kendini gösteren makineleşme yani endüstirleşme çağının başlaması ile II.Dalga toplumu ortaya çıkmış. II.Dalga’nın I.Dalga ile olan savaşımını, emperyalizmin ortaya çıkışını, Komünist ülkelerin bile endüstrileşme yarışında emperyalizme benzer davranışlar gösterdiğinden bahsediyor.

Beni en çok etkileyen de II.Dalga’nın toplum yapısını nasıl değiştirdiği. İnsanların evlerde toplu yaşamdan fabrikalara çekilmesi, çekirdek ailenin oluşumu, her alanda standartizasyonun getirilmesi, zaman mevhumunun değişmesi, üretici ile tüketicinin ayrışması, pazarların birbirine bağımlı hale gelmesi vs.

Daha III.Dalga’ya geçemedim. Ama az çok bunun etkilerini görüyoruz. Yeni kuşağın artık endustri toplumunun kurallarına uymak istememesi, doğa ile daha uyumlu yaşama isteği. İletişimin ve özgürlüğün sınırsız yaşanmak istenmesi vs…

Bakalım kitapta neler olacak

One thought on “Üçüncü Dalga-Alvin Toffler

  1. bu kitabı ben de geçenlerde aldım. iş güç derken elimdekileri bile bitirip hala bu güzel esere başlayamadım, biraz hızlansam iyi olacak sanırım : )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s