Val IT ve COBIT

Val IT(Value of IT), COBIT gibi ITGI(IT Governance Institue) tarafından oluşturulmuş bir frameworktür. Val IT ile ilgili kısa da olsa daha önceki bir yazımda değinmiştim.

Bu yazımda Val IT hakkında biraz daha açıklayıcı bilgi vermek istiyorum. İlk olarak Val IT ile COBIT’in ilişkisine değinecek olursak şunları söyleyebiliriz. Val IT değer yönetimine kurum seviyesinde yaklaşmaktadır. COBIT ise Val IT, IT tabanlı değer yönetiminde IT fonksiyonuna odaklanmaktadır. Bu cümle ilk başta size bir anlam ifade etmemiş olabilir.

Detaylandırmak gerekirse, Val IT ve COBIT aslında birbirini kapsamak yerine farklı amaçları kendilerine hedef seçerek değer yönetiminde tamamlayıcı rol üstlenirler. Val IT , IT ilişkili yatırımların değerini maximize etmek için tanımlanmış bir frameworktür. Daha çok finansal ve stratejik (kurum seviyesi) açıdan yaklaşmaktadır. COBIT ise kurumsal stratejide IT’ye düşen görevi kontrol etmek ve istenen değeri maksimize etmek ile sorumludur. Aşağıdaki şekil bu anlattığım ilşkiyi görselleştirmek açısından iyi bir örnektir.

 Buradan da anlaşılacağı gibi Val IT’de 2 kritik soru “Doğru işi mi yapıyoruz?(Stratejik)”, “Bunlardan bir fayda sağlıyor muyuz?(Finansal)” iken, COBIT de şu sorulara cevap aramaktadır: “İşi”Doğru şekilde de mi yapıyoruz?” (Mimari), “Hedefleri doğru şekilde alıyor muyuz?”.

Val IT’nin oluşturulmasının en büyük sebebi, kendisine olan ihtiyacın büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalarda %20-70 arası BT yatırımları boşa gitmektedir. Yani yatırım kendini karşılamadığı gibi, yatırım bütçesi de geri dönülmez şekilde çöpe atılmaktadır.

BT yatırımlarını maximize etmek ve değer yönetimini yapabilmek için Val IT 3 alanda yoğunlaşır;
– Değer Yönetişimi(Value Governance)
– Portföy Yönetimi
– Yatırım Yönetimi

Değer Yönetişimi: Amacı IT bazlı yatırımların, kurumsal yönetişim içerisinde maksimize edilmesi
Portföy Yönetimi: Amaç her porftöyün kendi içerisinde değerini maksimize etmesi
Yatırım Yönetimi: Amaç Her bit IT yatırımının kendi değer yönetimin yapılması ve makisimize edilmesi

Böylece her IT yatırımı tekil olarak kontrol altında tutulurken, portföyler bazında gruplanmış yatırımların da kontrol edilmesi sağlanır. En son olarak da genel olarak tüm IT yatırımlarının kurumsal yönetişim içerisinde maximize edilmesi için gerekli aksiyonlar alınmış olur.

**Portföy: Belli alanlara göre yatırımların, projelerin vs. gruplanması

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s