BT stratejisi ve Talep/Kapasite Yönetimi

BT Yönetişimin 5 farklı bacaktan oluştuğunu, bunlardan bir tanesinin de BT stratejisi ve Kurumsal Strateji’nin uyumlu olması gerekliğinden bu yazımda bahsetmiştim. Bu ikisinin uyumlu olması gerektiğini söylemek kolay fakat uygulamak göründüğü kadar kolay değildir. Bunun için üst yönetimin onaylacağı bir BT master planı yapmak, Talep/Kapasite Yönetimini iyi uygulamak ve en önemlisi bunu yaparken zamanında ve doğru bir şekilde ölçümleme yapmak gerekmektedir.

Şirketlerde bir çok birimin BT bölümünden talepleri olmaktadır. Bunlar mevcut kurulu ve çalışmakta olan sistemler ile ilgili problemler olabileceği gibi rutin operasyonel işler de olabilmektedir. Kimi zaman da yeni taleplerle BT’nin kapısına gelmektedirler. Her birimin talebi kendine göre önemlidir ve çoğu zaman acildir.

Bunu bir düzene sokmak için öncelikle eldeki kaynakların yıl boyunca aylar bazında operasyon, bakım, danışmanlık FTE(Full Time Equivalent)’lerini belirlemek gerekmektedir. Ek olarak oluşacak problemler için de aylar bazında FTE’ler belirlenir. Tüm bunlar belirlendikten sonra kalan FTE’ler yeni taleplere atanabilir durumdadır. Talepler neredeyse sonsuz fakat kaynaklar sınırlı olduğu için bu taleplerin bir önceliklendirme modelinden geçirilmesi gerekmektedir.

Önceliklendirme modeli de şirkete özel olmalı ve üst yönetim tarafından belirlenmiş stratejiyi destekleyen ve BT hedeflerini yerine getirecek şekilde tasarlanmalıdır. Böylece istenen talebin sadece talep sahibi için değil aynı zamanda kurumun için de önemli olup olmadığı da doğrulanmış olur.

Tüm bu talepler önem sırasına göre yeni projeler için ayrılmış FTE’lere yedirilir ve yıllık Master Plan oluşturulur. Böylece BT’nin yıl boyunca kurum stratejisi dışında keyfi projelere FTE harcaması kontrol altına alınmış olur. Master plan uygulamaya konduktan sonra değişmez bir anayasa niteliğinde olmamalıdır, olamaz da. Yıl için de öngörülemeyen zorunlu talepler(Regülatif, Repütasyonel vs..) çıkabilir ya da stratejik ölçümlede yüksek değer içeren taleplerle karşılaşılabilir. Bu durumda Talep Yönetim komitesinin onayı doğrultusunda master planda gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bu değişikliklerin sonucunda araya giren projenin süresine bağlı olarak planlanmış diğer projeler ötelenebilir veya ortaya çıkan FTE açığı göz önüne alınarak BT personel alımına gidilebilir. Bu planı yapmak kadar ay bazında harcanan FTE’lerin plana uygunluğunun da kontrol edilmesi gerekir. Böylece BT’de Talep/Kapasite yönetimi maximize edilirken, yapılacak işlerin hem müşteriye hem de şirketin geneline en yüksek değeri üretmesi sağlanır…

One thought on “BT stratejisi ve Talep/Kapasite Yönetimi

  1. Bu çerçevede Projeler için yapılacak kestirim de çok önemlidir. Ayrıca projelerin kapsamlarının da proje süresince dramatik bir şekilde değişmemesi için Analiz Çalışmaları tamamlanan projelerin Master Planda yeralması gerekmektedir. Son olarak Protföy Yönetimi için kullanılacak bir tool (RPM, Microsoft portfolio Server, Planview vb.) da çalışmaları disipline etmek için faydalı olacaktır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s