BT Yönetişimi(IT Governance) Nedir?

Bu kavramı pek çok kişi-kitap pek çok farklı şekilde tanımlamaktadır. Örneğin benim okuduğum yayında BT yönetişimi, direktörler ve üst yönetim sorumluluğunda takip edilen, BT’nin sürdürülebilirliğini, kurumsal organizasyonun hedeflerine ulaşmasını ve ufkunu genişletmesini sağlayan, belli bir düzeyde liderlik ve organizasyonel yapılanma gerektiren, kurumsal yönetişimin bir parçası olarak tanmlanmaktadır.
Yönetişimin temelinde paydaşlara değer üretmek yatar. Paydaşlar kelimesi şirket çalışanlarından, yatırımcılara kadar uzanan, kurum ile organik veya inorganik bağı olan herşeyi kapsamaktadır. Bu değeri üretmedeki temel kilometre taşları stratejiyi doğru belirlemek, riskleri doğru yönetmek, paydaşlara bir değer sunmak(maddi, teknolojik vs…), performansı doğru ölçüp gerekli aksiyonları almaktır.
BT yönetişiminde organizasyonel yapılanmaya bağlı olarak bir çok seviye bulunabilir. Genelde veri/ bilgi aşağıdan yukarıya doğru(bottom-up) bir yol izlerken, kararlar yukarıdan aşağı doğru(top-down) bir yol izler. Bu akışın doğru bir şekilde olması ve kurum stratejisine katkısının olabilmesi için üst yönetim tarafından belirlenen kurumsal stratejinin en alt seviyeye kadar nufüz etmesi gerekmektedir. Bunun yapılmadığı durumda aşağıdan yukarıya veri/bilgi akışı istenen bilgi seviyesinde olmayacaktır.
BT Yönetişiminde iş sırası bir strateji yöne belirlemek, IT için bu hedefe uygun hedefler belirlemek ve bunu doğru ve sürekli bir şekilde ölçmek olarak söylenebilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s