BT Yönetişimi(IT Governance) – Giriş

Daha önceki yazılarımda COBIT ile ilgili çok kapsamlı olmasada bilgi vermiş ve bunu yaparken de BT Yönetişimi(IT Governance) konusunu da değinmiştim.
Bu ve bundan sonraki bir kaç yazımda BT yönetişimi hakkında biraz daha detaylı yazılar yazmak istiyorum.

Günümüzde bir çok üst yönetim mensubu, kendi kurumlarının hedeflerine ulaşmasında ve mevcut kaynaklarını kullanmada kaldıraç görevi gören BT birimlerinin önemi farketmiş durumdadır. Farketmeyenler ise bunu rekabet gücünü kaybetme, buna bağlı düşen hisse ve itibar kayıplarıyla tecrübe ederek öğrenmeye devam etmektedir.

Geçenlerde ISACA İstanbul biriminin BT Yönetişimi konulu akşam toplantısına katıldım. Toplantının konuğu ise Akbank CIO’su Alparslan Özlü idi. Kendisi BT biriminin şirketlerdeki tarihsel gelişimi ile ilgili güzel bir örnek verdi. Kendisinin anlatımına göre 1980’lerde başladığı iş yaşamında BT birimi şirkette muhasebe bölümünün bir alt birimi imiş ve şirkete BT’nin katkısı bordro ve günlük faiz hesaplaması gibi basit operasyonel işlerin daha hızlı yapılmasını sağlamakdan ibaretmiş.

Bugün ise BT birimi ayrı bir departman olarak yapılanırken, kurumdan kuruma değişmek kaydı ile çoğu zaman birçok departmanın önüne geçebilmektedir. Her ne olursa olsun, artık BT’siz bir kurumsal yapının düşünülmesi imkansızdır.

Tüm bunlar ışığında üst yönetim, BT’yi kullanarak kurumsal başarıyı artırma, kaynakları BT kaldıracı vasıtası ile daha etkin kullanarak rekabet avantajı elde etmek için çalışmaktadır. Bunu yapabilmek için de BT birimlerinin;

– Verilen hedeflere ulaşması
– Değişikliklere karşı esnek olması
– Karşılacağı riskleri iyi yönetebilmesi
– Fırsatları da iyi değerlendirebilmesi
gerekmektedir.

Başarılı kurumlar yukarıda bahsettiğim gibi BT’nin önemini kavramış, Şirket stratejisi ile BT stratejisini uyumlaştırabilmiş, organizasyonel yapıyı bu stratejiyi gerçekleştirbilecek şekilde oluşturabilmiş, BT-kurum içi müşteri-dış müşteri üçlüsü arasındaki iletişimi doğru bir şekilde yapılandırmış, BT’yı kontrol altında tutabilmek için belli framwework’leri başarı ile uyguluyabilen ve BT performansını doğru bir şekilde ölçebilen kurumlardır.

BT yönetişimi, ayrı bir disiplin olmayıp, Kurumsal Yönetişimin bir parçasıdır. BT Yönetişimin gözardı edilmesi çoğu zaman aşağıdaki problemleri de berberinde getirir;

– İş sürecinin aksaması, itibari kayıpları ve rekabet gücünde düşüş
– IT yatırımlarının geri dönüşünün anlaşılaması ve yeni yatırımların ne kadarının IT’ye yapılması gerekliliği

Çoğu zaman şirketler BT yönetişimini uyguladıklarını söylerler. Bunu gerçek anlamda yapıp yapmadıklarını şu soruları kendilerine sorarak anlayabilirler
– BT kurumun sürdürebilir başarısı ve büyümesi için ne kadar kritiktir?
– Kurum tehdit veya fırsatlarla ne kadar karşılaşmaktadır? Buralarda BT yeri nerededir?
– BT, yönetimin sürekli takip konuları arasında mıdır?
– Yönetim, BT durumu ile ilgili sürekli bilgilendirilmekte midir?
– Yönetim, BT stratejisini kabul etmiş midir?
– Şirketin, BT strateji kurulu var mıdır? Düzenli olarak toplanmakta mıdır?

Bu yazımı burada bitiriyorum. Diğer yazılarımda BT yönetişimi konusuna devam edeceğim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s