COBIT – III

BT Yönetişimi ve COBIT’in ne olduğunu anlattıktan sonra sıra bu anlattıklarını nasıl yaptığını anlatmaya geldi. COBIT daha önce de bahsedildiği gibi kurumsal strateji ile IT stratejisini uyuşturmayı ve IT’yı kontrol edilebilir bir yapı içine oturtmayı hedefler. Bunu yapmak içinde oluşturulan framework; “business-focused, process-oriented, controls-based, measurment-driven” motto su ile oluşturulmuştur.

Business-focused:

Kurum’un hedeflediği stratejiye ulaşabilmesi için IT’den elde edeceği bilgiler hayati önem taşımaktadır. Bilgiyi yönetmek ve kontrol etmek de COBIT’in temel amaçlarından olduğu için COBIT akacak bilginin kriterini 7 aşamada değerlendirmektedir.
– Etkililik
– Verimlilik
– Güvenlik
– Bütünlük
– Uygunluk
– Uyumluluk
– Güvenlirlik

COBIT, BT kaynakları olarak da Uygulamalar, Bilgi, Altyapı ve İnsan’ı kabul etmektedir.

Process-Oriented:

COBIT framewrokü 4 temel process’e bölünmüştür; Bu 4 temel alan altında 34 tane process bulunmaktadır.
– PO(Plan&Organize)
– AI(Acquire&Implement)
– DS(Deliver&Support)
– ME(Monitor&Evaluate)

Daha detaylı tablolar, process adları ve kontrol noktaları için http://www.itgi.org COBIT 4.1’i inceleyebilirisiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s