ITIL Service Strategy – Servis Stratejisi

Bir önceki yazımda ITIL’a giriş yapmış ve Servis Yönetiminden bahsetmiştim. ITIL aslında servis yönetimini 5 kademeye ayırmıştır. Bunlar;
– Servis Stratejisi
– Servis Tasarımı
– Servis Gerçekleştirimi
– Servis Operasyonu
– Geliştirme Fırsatlarının izlenmesi

Bu yazımda Servis Stratejisinden bahsedeceğim.

Servis Strajesi(SS) adından da anlaşıldığı gibi IT sisteminde servisleri oluştururken belli bir strateji üzerinden gidilmesini ve bu stratejinin kurumsal strateji ile uyumlu olmasını sağlamak için oluşturulmuş bir konsepttir. SS aslında servis sağlayıcılarının veya servis sahiplerinin “nasıl?” sorusundan çok “niçin?” sorusuna yönelmelerini sağlar.

SS’in kapsamına servisin kullanımını artıracak iç ve dış alanların(pazarların) araştırılması, servis portföyünün/kataloglarının oluşturulması, stratejinin istenen çizgide ilerlemesinin sağlanmasını, talep yönetimi, risklerin değerlendirilmesi gibi konular girmektedir.

Servis Stratejisi geliştirilirken ise şu yollar izlenir;
– Servisi kullanacak alanların(pazarların) belirlenmesi
– Teklif edilecek hizmetin belirlenmesi
– Eldeki stratejiye uyan servis malvarlığının belirlenmesi**
– Ve aksiyon alınması

** IT’nin sahip olduğu tüm servisler Servis Portföyü dene bir yapı altında bulunur. Servis Portföyü ise 3 kedemene oluşur; Servis Kataloğu, Geliştirim aşamasındaki Servisler, Kullanılmayan servisler.

One thought on “ITIL Service Strategy – Servis Stratejisi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s