Takım motivasyonu zor iş

Liderlik yaptığınız projelerde takımınızın sahip olduğu motivasyonu korumak veya artırmak için öneriler;

  • Elemanlarınızı toplantılarla boğmayın: Her elemanın her toplantıya katılmasına gerek yok. Bu hem onun kafasını gereksiz konularla karıştıracak, hem de toplantı sırasında o anda birikmiş işlerini düşüneceğinden toplantıda verimini düşürecektir. Yönetici olarak toplantılara kimlerin katılacağı konusunda iyi planlama yapın.
  • Projedeki değişikliklerden elemanlarınızı haberdar edin: Katıldığınız toplantılarda alınan kararları veya değişiklikleri elemanlarınızla yazılı olarak paylaşın. Bu onları önemsediğinizi gösterir. İlk gördüğünüz kişiye durumu anlatarak takımınızın kulaktan kulağa oynamasına izin vermeyin.
  • Takım içi çatışmaları kendi haline bırakmayın: Takım üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları mutlaka kazan-kazan yaklaşımı ile çözmeye çalışın. Kendi kendilerine çözmelerini beklerseniz işler daha da kötüleşecektir.
  • Adil Olun: Belki de en önemli kriterlerden birisidir. Her elemana eşit mesafede olmak ve bu mesafenin ne çok uzak ne de çok yakın olmasına dikkat etmek gerekir.
  • Performans değerlendirmesinde şeffaf olun: Performans değerlendirmeleri takım içi şeffaf olmalıdır. Kritik başarı faktörleri herkesçe bilinmeli ve değerlendirme metrikleri takımla birlikte hazırlanmalıdır. Takım üyesi kendisinin de müdahil olduğu bir performans sistemine daha çok sahip çıkacaktır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s