Amaçlarla kariyer planlama(Carreer Planning by Objectives – CPO)

Bu kavram literatürde var mı bilmiyorum ama Hedeflerle Yönetim(Managment by Objectives – MBO)kavramından uyarladım. Kendi kariyerimi bu felsefe ile yönetmeye çalışıyorum. Temel felsefe, kariyer olarak elde ettiğim her kazanımın ardından önüme yeni bir hedef koymak. Bir nevi havuç tavşan ilişkisi. Fakat burada havucu koyan da kovalayan da benim.

Peki bunun avantajı nedir? Şudur ki, bu ulaşılabilir hedeflere ulaşmak hem motivasyonu yüksek tutuyor ve her kazanımdan sonra ego’mu okşuyor. Bir süre sonra farkında olmadan istediğiniz yöne doğru büyük adımlar attığınızı görüyorsunuz. Ek olarak da işinizin kölesi olmaktan sizi kurtarıyor, işiniz sizin köleniz oluyor ve sizin amaçlarınıza himet eder hale geliyor.Aslında bu taktik çok eski, “büyük düşün, küçük başla”, “böl, parçala, yönet” bunlardan bazıları.

One thought on “Amaçlarla kariyer planlama(Carreer Planning by Objectives – CPO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s