Geleceğin Toplumunda Yönetim

Bilgi Toplumunun Gelişi
Bilgi devriminde işin başındayız. Buharlı makine ilk Sanayi Devrimi için ne idiyse, bilgisayar da Bilgi Devrimi için o olmuştur. Bir tetikleyici yani bir sembol. Bugün nerdeyse herkes ekonomi tarihinde hiç birşeyin Bilgi Devrimi kadar hızlı gelişmediğine inanıyor. Ancak Sanayi devrimi de en az onun kadar hızlı gelişti ve belki de daha büyük değilse bile onun kadar bir etki yarattı. Bugün Moore kanuna göre mikroçiplerin fiyatı her 18 ayda %50 düşmektedir. Aynısı imalatı ilk Sanayi Devrimince makineleştirilmiş olan ürünler içinde doğruydu. Teksit üretimi korkunç bir hızla artarken maliyetler ve fiyatlar da aynı oran da düşmüştü. Bu makineleşme ve fabrikalaşma “işçi sınıfı” nı doğurdu. 1820’lerde bu sınıf, istatisksel olarak önemsiz sayılacak kadar az iken 40-50 yıl içinde psikolojik ve siyasi açıdan üstün konuma geçti.


Bu devrimin sosyal sonuçları, fabrika ve işçi sınıfı ile sınırlı kalmadı. Kölelik öldü sanılırken ucuz işçi gücüne olan talep patlamsı onu yeniden canlandırdı. Köle besleme ve ticareti uzun yıllar Amerika’da en karlı endüstrilerden biri haline geldi. Devrimin ikinci büyük etkisi aileler üzerinde oldu. Tarım toplumunda aile hep birlikte birarada çalışırken, devrimle birlikte işçi ve işi evden dışarı çıkardı. Tüm bu etkilere rağmen ilk 50 yılda Sanay Devriminin yaptığı, mevcut olan malların makineleştirilmesi idi. Bu hem üretimi hem de tüketimi artırdı. Ama ürünler zaten mevuct olan ürünlerdi. Daha sonra bu devrimin getirdiği anlayış ve düşünce tarzı o güne kadar hiç örneği olmayan bir ürün olan Demiryolunu ortaya çıkardı.

Demiryolu ilk tasarlanırken insan taşımacılığı düşünülerek geliştirilmişti. Bundan tam 30 yıl sonra Amerika’da kargo taşımacılığında kullanıldı. Demiyolu faaliyete geçtikten sonra Batıda tam bir demiryolu patlaması yaşandı. Demiryolu, Sanayi Devriminin gerçek anlamda devrimci unsuru idi. Çünkü yeni bir ekonomik boyut yaratmakla kalmamış Drucker’ın “Zihinsel Coğrafya” diye adlandırdığı kavramı da hızla geliştirmiştir. Artık insanoğlu daha önce tasavvur edeyemeceği bir hareket kabiliyetine sahip olmuştur. Bilgi Devrimi de yaklaşık 40 yıl boyunca , 200 yıl önceki Sanayi Devrimi gibi zaten mevcut olan süreçleri bilgisayarlaştırmaktan başka bir şey yapmamıştır. Gerçekte Bilgi Toplumunun asıl etkisi hiç de “bilgi” şeklinde olmamıştır. Demiryolu, Sanayi Devrimi için neyse E-ticarette Bilgi Devrimi için o olmuştur. Demiryolunun yarattığı yeni zihinsel coğrafya ile insanoğlu mesafeye hakim oldu. E-ticaret ile birlikte zihinsel coğrafyada mesafeler ve sınırlar ortadan kalktı. Artık tek bir ekonomi, tek bir piyasa var. Bunun neticesi olarak her işletme yerel ya da bölgesel piyasada imalat yapsada, global olarak rekabetçi olmak zorundadir. Rekabet artık yöresel değildir ve sınır tanımamaktadır. Sanayi devriminde olduğu gibi temelde devrimi yaratan nesne ile ilgili olmayan bir çok yeni alan ve ürün ortaya çıktı. Sigorta bunlardan biridir. Firmaların karşılacakları fiziksel riske (yangın,sel) karşı ortaya çıkmıştır.

Günümüzde Bilgi devriminin yarattığı Global Ekonominin bir sonucu olarak yeni bir sigorta şekli doğabilir. Bu da yabancı paraya maruz kalmaya karşı sigortadır. Sonuç olarak önümüzdeki 20 yılda kesin olan tek şey yeni endüstrilerin ortaya çıkacağıdır ve bu endüstrilerin çok azı bilgisayardan, veri işlemeden veya internetten doğacak…

Yazının tamamına soldaki İncelemeler bölümünden ulaşabilirisiniz!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s